En el nostre despatx trobarà assessorament en matèria laboral i de seguretat social.

Assessorem tant a treballadors com a l’empresari i realitzem tots els tràmits necessaris per a la defensa dels seus interessos tant davant les diferents administracions com davant els Tribunals de Justícia.

Contacti amb nosaltres.

serveis_img_laboral

Els nostres serveis:

  • Procediments judicials en matèria laboral: acomiadaments, reclamacions de quantitat, incapacitats, gran invalidesa,…
  • Conciliacions
  • Actuacions davant la Inspecció de Treball
  • Expedients de regulació d’ocupació
  • Conflictes col·lectius
  • Sancions
  • Contractes d’alta direcció
  • Regular de Gestió Laboral: Nòmines, TC, etc personal
  • La capitalització dels beneficis d’atur
  • Pensions