Skip to main content
  1. Arción
  2. /
  3. NOU IMPOST DE SOLIDARITAT...

Nou impost de solidaritat de les grans fortunes. Modificació de determinades normes tributàries

S’ha publicat la Llei 38/2022, del 27 de desembre, per a l’establiment de gravàmens temporals energètic i d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit i per la qual es crea l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes, i es modifiquen determinades normes tributàries.

Es creen nous gravàmens: Gravamen temporal energètic i Gravamen temporal d’entitats de crèdit i establiments financers de crèdit, prestacions patrimonials de caràcter públic no tributari.

Es crea l’impost temporal de solidaritat de les grans fortunes, que es configura com un impost complementari de l’impost sobre el patrimoni, de caràcter estatal, no susceptible de cessió a les comunitats autònomes, per gravar amb una quota addicional els patrimonis de les persones físiques de quantia superior a 3.000.000 euros.

Quota íntegra.

La base liquidable de l’impost serà gravada als tipus de l’escala següent:

Base liquidable

Fins euros

Quota Euros Resta Base liquidable Fins eurosTipus aplicable Porcentatge

0,00

0,003.000.000,000,00

3.000.000,00

0,00

2.347.998,03

1,7

5.347.998,03

39.915,97

5.347.998,03

2,1

10.695.996,06152.223,93En endevant

3,5

Close Menu

Arción Assessors

C/ de Bofarull, 9 11, LOCAL 2
08027 Barcelona

T: 933406900 / 933406854
E: info@arcionasesores.es