ORDRE EMO/324/2013, de 16 de desembre, per la qual s’estableix el calendari de festes locals a la

Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any 2014.

Més informació aquí