Skip to main content
  1. Arción
  2. /
  3. DEVOLUCIÓ O BONIFICACIÓ EN...

Les assegurances de vehicles, locals, oficines, etc., vigents a Espanya poden i han de ser objecte de devolucions o bonificacions, tal com estableix la Llei 50/1980, de 8 d’octubre, de contracte d’assegurança.

L’esmentada Llei de Contracte d’Assegurança, estipula a l’article 13, que si es produeix una disminució del risc de sinistres durant el curs del contracte, “en finalitzar el període en curs cobert per la prima, s’haurà de reduir l’import de la prima futura en la proporció corresponent”. Si es decideix no prorrogar el contracte o l’asseguradora es nega a aplicar la reducció de la quota anual següent, l’usuari tindrà dret “a la resolució del contracte“, encara que no la comuniqui amb el mes d’antelació que estableix la norma, “a la devolució de la diferència entre la prima satisfeta i la que li hagués correspost pagar“.

Si us interessa rebre informació o procedir a la reclamació a la vostra companyia d’assegurances poseu-vos en contacte amb nosaltres.

 

Close Menu

Arción Assessors

C/ de Bofarull, 9 11, LOCAL 2
08027 Barcelona

T: 933406900 / 933406854
E: info@arcionasesores.es