Skip to main content
  1. Arción
  2. /
  3. NOTA SOBRE LA SENTENCIA...

 Us informem de l’interessant sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, sala Contenciosa Administrativa, de data 27/2/2015.

En aquesta sentència s’examina el tema de la comprovació de valors en el ITPAJD (Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes jurídics documentats) i les facultats de revisió que té l’Administració davant el valor declarat pel contribuent.

El mes rellevant de la sentència es que el Tribunal considera que l’Administració no està vinculada per les Instruccions per a la comprovació dels valors dels bens immobles que aprova cada any.

Es a dir que el contribuent que aplica el valor mínim calculat conforme aquestes instruccions no té la seguretat que el mateix sigui acceptat per la pròpia administració que l’ha aprovat. Recordem que la majoria de les liquidacions tenen com a referència les esmentades Instruccions.

Diu la sentencia esmentada “que la instrucció es tracta d’un acte intern de l’Administració però que no exclou el mitjans de comprovació que estableix l’art. 57 de la LGT”.

Això vol dir que encara que apliquem la Instrucció per obtenir el valor mínim que s’ha de declarar no podrem assegurar al cent per cent que el mateix no sigui revisat.

Esperem que aquesta argumentació del TSJC no es consolidi perquè entenem que no es compatible en un sistema fiscal on, per davant de tot, el contribuent té que tenir la seguretat que està fent be les coses a nivell fiscal,  situació que sembla impossible en aquests moments  si ni tan sols aplicant les pròpies Instruccions de l’Administració no es pot lliurar d’una posterior revisió.

Els interessats podeu demanar copia de la sentència a l’ACAT.

Leave a Reply

Close Menu

Arción Assessors

C/ de Bofarull, 9 11, LOCAL 2
08027 Barcelona

T: 933406900 / 933406854
E: info@arcionasesores.es