Skip to main content
  1. Arción
  2. /
  3. Obrim les nostres oficines

Per la present ens plau informar que a partir d’avui, dia 11 de maig del 2020, el nostre despatx tornarà a obrir al públic en el seu horari habitual.

A l’efecte de protegir el nostre personal i els nostres clients l’obertura de les nostres oficines es farà d’acord amb les mesures establertes a l’Ordre SND/388/2020, de 3 de maig, per la qual s’estableixen les condicions per a l’obertura al públic de determinats comerços i serveis.

Amb interès d’informar-vos de les mesures que es prendran seguidament les detallem:

Gel desinfectant:

Es posarà a disposició de treballadors i clients gel desinfectant per accedir a les oficines.

Cita prèvia:

La cita prèvia és obligatòria. Només podrà romandre dins del local un únic client i sempre es mantindrà la distància de seguretat de dos metres. L’estada dels clients dins de l’oficina haurà de ser tan breu com sigui possible.

L’accés a les nostres oficines també es podrà fer sense cita prèvia només en els casos en què únicament es deixi documentació. Aquesta documentació haurà de lliurar-se a recepció.

Habilitació d’espai únic per a visites:

S’habilitarà per a les cites amb clients un únic espai dins de l’oficina que es netejarà i es desinfectarà després d’atendre cada client.

En aquest espai es posarà a disposició dels clients gel desinfectant i màscara.

Mesures de distanciament:

Garantirem la separació física entre el treballador i el client.

Gràcies per la vostra col·laboració,

Close Menu

Arción Assessors

C/ de Bofarull, 9 11, LOCAL 2
08027 Barcelona

T: 933406900 / 933406854
E: info@arcionasesores.es